Imadol, Mahalaxmi Municipality, Lalitpur
[email protected] 01-5902625 , 9851063104

आफ्ना सदस्यहरुको आर्थिक समृद्धिका लागि सहकारी संस्थाहरुको भूमिका अत्यन्त महत्वपुर्ण र सह्रानीय रहेको छ । यस्तो उच्च भूमिका रहेको देशको अर्थतन्त्रको  महत्वपुर्ण खम्बाका रुपमा रहेको सहकारी संस्थाहरुले ऋण लिन आउने सदस्यहरुको सही मुल्यांकन गर्न नसक्दा खराब ऋणका कारण जोखिममा परेका सहकारी संस्थाहरु थुप्रै छन् । ऋण आवेदक सदस्यको मुल्यांकनका लागि अति प्रभावशाली औजार हो - कर्जा सूचना प्रणाली (Credit Information System - CIS)। सहकारी संस्थाहरुबीच खराब ऋणीहरुको जानकारी आदान-प्रदान गर्ने संजाल नै CIS हो ।