Imadol, Mahalaxmi Municipality, Lalitpur
[email protected] 01-5902625 , 9851063104

सहकारीको भविष्यमा तपाईलाई आज नै स्वागत !

आफ्ना सदस्यहरुको आर्थिक समृद्धिका लागि सहकारी संस्थाहरुको भूमिका अत्यन्त महत्वपुर्ण र सह्रानीय रहेको छ । यस्तो उच्च भूमिका रहेको देशको अर्थतन्त्रको  महत्वपुर्ण खम्बाका रुपमा रहेको सहकारी संस्थाहरुले ऋण लिन आउने सदस्यहरुको सही मुल्यांकन गर्न नसक्दा खराब ऋणका कारण जोखिममा परेका सहकारी संस्थाहरु थुप्रै छन् । ऋण आवेदक सदस्यको मुल्यांकनका लागि अति प्रभावशाली औजार हो - कर्जा सूचना प्रणाली (Credit Information System - CIS)। सहकारी संस्थाहरुबीच खराब ऋणीहरुको जानकारी आदान-प्रदान गर्ने संजाल नै CIS हो ।

कर्जा सूचना प्रणाली (Credit Information System - CIS) किन ?

खराब ऋणीको पहिचान गर्न
खराब ऋण न्यूनिकरण गर्न
कर्जा प्रवाहसम्बधी सचेत निर्णय लिन
संस्थाको बित्तीय स्थिरता कायम गर्न
समग्र सहकारी अभियानमा टेवा पुर्याउन

Join Us

आउनुहोस् कर्जा सूचना प्रणाली (Credit Information System - CIS) मा 
  आजै आबद्ध भई आफ्नो संस्थामा वित्तीय स्थिरता कायम गर्नुहोस्